GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM DÀNH CHO TRẺ EM (CPC) CỦA HOA KỲ – EmBé Sling

GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM DÀNH CHO TRẺ EM (CPC) CỦA HOA KỲ

Vào tháng 10/2022, EmBé Sling đạt Giấy chứng nhận Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em (CPC) của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) cho sản phẩm địu vải EmBé Sling FLEX/ FLEX plus

1. CPSC là gì?

CPSC (Consumer Product Safety Commission) là cơ quan liên bang của Hoa Kỳ và trách nhiệm chính là thiết lập các tiêu chuẩn và quy định cho sự an toàn của việc sử dụng sản phẩm tiêu dùng và giám sát việc thực hiện nó.

2. Giấy chứng nhận CPC của EmBé Sling


Đã có mặt trên thị trường được 4 năm, nhưng EmBé Sling chưa từng ngừng cải thiện sản phẩm tốt hơn nữa. Không chỉ dừng lại ở các chứng nhận cấp quốc gia như QCVN, gần đây EmBé Sling đã gửi sản phẩm địu vải dòng FLEX/ FLEX PLUS thẩm định và kiểm tra tại một phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận.

Giấy chứng nhận sẽ được cấp nếu các sản phẩm dành cho trẻ em của hãng tuân thủ các quy tắc an toàn sản phẩm dành cho trẻ em hiện hành.


Việc được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em (CPC) bằng văn bản thể hiện rằng sản phẩm dành cho trẻ em của hãng tuân thủ tất cả các quy tắc an toàn hiện hành về sản phẩm dành cho trẻ em (về cả vật lý và hóa học) đạt tiêu chuẩn Hoa Kỳ và đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ.