CÔNG BỐ HỢP QUY THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA – EmBé Sling

CÔNG BỐ HỢP QUY THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

1. QCVN là gì?

Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. Quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu đối tượng bắt buộc phải tuân thủ.

2. Giấy chứng nhận QCVN của EmBé Sling

Từ những ngày đầu, tôn chỉ của địu vải EmBé Sling luôn là mang đến những sản phẩm chất lượng cao nhất cho quý khách hàng. Địu EmBé Sling có giá thành cao vì tất cả các loại vải được sử dụng đều được sản xuất trực tiếp tại nhà máy riêng. Tất cả sản phẩm địu vải của hãng đều được sản xuất và giám sát trong một quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Các chất liệu vải được chọn lựa kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho cả bố mẹ và bé, đảm bảo các thành phần đều an toàn và hàm lượng melanin không vượt quá quy định.

Giấy chứng nhận được cấp ngày 25/6/2021