Chính sách bảo hộ thông tin cá nhân của Embe Sling – EmBé Sling

Chính sách bảo hộ thông tin cá nhân của EmBé Sling

GANBAN Co.,Ltd (từ sau gọi là "công ty") rất coi trọng thông tin cá nhân của thành viên.

Việc sử dụng website và ứng dụng điện thoại có nghĩa là đồng ý về điều khoản sử dụng, chính sách và phương châm, quy tắc bảo hộ thông tin cá nhân của chúng tôi.  Công ty có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa điều khoản, điều khoản sử dụng liên quan đến hướng dẫn và quy định bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Nếu công ty quyết định thay đổi điều khoản này thì sẽ đăng phiên bản mới và cập nhật ngày tháng trên thông báo của website và ứng dụng (từ sau gọi là "dịch vụ"). Việc thay đổi hoặc chỉnh sửa điều khoản sử dụng, phương châm, quy định được áp dụng ngay sau khi đăng tải. Việc sử dụng dịch vụ cả sau khi đăng tải nội dung thay đổi và nội dung chỉnh sửa có nghĩa là đồng ý với điều khoản thay đổi tương ứng, trường hợp không đồng ý phải ngừng sử dụng dịch vụ ngay lập tức.

 

1. Chính sách bảo hộ

Chính sách bảo hộ thông tin cá nhân chứa đựng thông tin mang tính quản lí và tính kĩ thuật nhằm bảo vệ cẩn mật thông tin mà thành viên cung chấp cho dịch vụ. Việc có cung cấp thông tin cá nhân hay không là tùy thuộc thành viên, trường hợp không cung cấp thông tin, một phần dịch vụ có thể bị hạn chế sử dụng.

 

2. Hạng mục thu thập

Hạng mục bắt buộc: ID, ID quảng cáo, mật khẩu, email, số thiết bị (UDID hoặc IMEI), ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở, thông tin vị trí thiết bị mạng, lịch sử sử dụng dịch vụ, đăng nhập kết nối, cookies, IP kết nối

Hạng mục thêm: số điện thoại, tên, lịch sử thanh toán, lịch sử sử dụng tiêu cực, thông tin giao sản phẩm đã mua, thông tin cài đặt ứng dụng.

Thông tin nhạy cảm có nguy cơ rõ ràng xâm hại đời sống riêng hoặc quyền lợi, lợi ích của cá nhân như tư tưởng, tín niệm, quá khứ của thành viên không được thu thập; khi công ty thu thập thông tin cá nhân của thành viên sẽ cho thành viên biết trước sự thật đó.

 

3. Cách thu thập

Trong quá trình cung cấp dịch vụ mà thành viên yêu cầu, trường hợp thông tin cá nhân cần để thi hành điều này khó nhận được sự đồng ý thông thường vì lí do kinh tế, kĩ thuật, để thanh toán chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, nếu cần thiết công ty có thể thu thập thông tin cá nhân của thành viên.

 

4. Mục đích sử dụng

Công ty sử dụng thông tin đã thu thập với mục đích như sau:

Gia nhập thành viên, cung cấp dịch vụ quảng cáo cho khách hàng đối tượng, điều tra khảo sát, cung cấp dịch vụ cơ bản như nhận dạng thành viên và tích điểm, ID, ID quảng cáo, mật khẩu, email, số thiết bị (UDID hoặc IMEI), ngày tháng năm sinh, khu cư trú, thông tin vị trí thiết bị mạng, lịch sử sử dụng dịch vụ, đăng nhập kết nối, cookies, IP kết nối, số điện thoại, thông tin cài đặt ứng dụng.

Số điện thoại để trong trường hợp mua sản phẩm, có thể gửi sản phẩm và phiếu thu, thanh toán phí, giao dịch, xác nhận danh tính hoặc áp dụng quyền giảm giá.

Thông tin tài khoản để hoàn tiền mặt.

Khi có các loại event khác, công ty nhận cung cấp và sử dụng các hạng mục tùy theo nội dung tương ứng. Và lưu trữ các nội dung như lịch sử sử dụng dịch vụ để phân tích thống kê nhằm phát triển dịch vụ mới và quản lí thành viên qua việc phòng ngừa đăng kí thành viên trùng lặp, xử lí nội dung thắc mắc, chế tài cho người dùng gian lận, thanh toán điểm và voucher, truyền đạt thông báo, bảo tồn lịch sử để điều chỉnh phân tranh.

 

5.Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3

Trừ trường hợp thành viên đồng ý riêng trong quá trình sử dụng hoặc trường hợp được pháp luật quy định, công ty không sử dụng hay cung cấp hoặc chia sẻ cho bên thứ 3 thông tin cá nhân của thành viên vượt ngoài phạm vi của mục đích.

Trường hợp thông tin được cung cấp do liên kết trong quá trình mua và giao hàng như thanh toán, vận chuyển, trong phạm vi cần thiết sử dụng, công ty có thể cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3.

Nhằm nâng cao mức độ hài lòng về dịch vụ, công ty có thể cung cấp thông tin cá nhân cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phụ trách gửi mail để cung cấp dịch vụ mailing công ty, công ty hỗ trợ tiếp thị, công ty điều tra hành vi lừa đảo, công ty cung cấp dịch vụ đánh giá của khách và cung cấp dịch vụ khách hàng, công ty phụ trách widget mạng xã hội và plugin.

Thông qua dịch vụ của công ty, nếu sử dụng chức năng do bên thứ 3 cung cấp, thông tin đó có thể được thu thập hoặc được chia sẻ giữa công ty và bên thứ 3. Ví dụ nếu sử dụng chức năng 'Thích' của Facebook thì có thể sử dụng thông tin ở phía Facebook.

Công ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân nhằm mục đích bảo hộ quyền lợi pháp luật của nhân viên công ty, người trung gian và công ty có quan hệ với dịch vụ, bảo đảm an toàn và bảo mật cho khách hàng, phòng tránh lừa đảo hoặc để tuân thủ quy trình pháp luật.

 

6. Cài đặt thiết bị thu thập tự động thông tin cá nhân

Công ty áp dụng "cookie" và "session" luôn luôn lưu và tìm thông tin thành viên. "Cookie" được sử dụng khi vận hành website của công ty, là tập tin văn bản rất nhỏ mà server (máy chủ) gửi đến browser (trình duyệt) của thành viên, được lưu trong ổ cứng máy tính của thành viên. "Session" có nghĩa là việc trong suốt thời gian thành viên đăng nhập, server được sử dụng khi vận hành website của công ty lưu thông tin của thành viên vào server. Công ty sử dụng cookie và session với mục đích như sau:

A. Mục đích sử dụng cookie và session

Công ty sử dụng session lưu và luôn luôn gọi ra thông tin của các thành viên để cung cấp dịch vụ phù hợp đặc trưng cho thành viên. Thành viên có quyền lựa chọn về việc cài đặt cookie. Theo đó, thành viên bằng cách cài đặt lựa chọn trên trình duyệt web có thể chấp thuận tất cả mọi cookie, kiểm tra mỗi khi cookie được lưu, hoặc từ chối lưu toàn bộ cookie.

B. Cách từ chối cài đặt cookie

Thành viên có thể chọn option (lựa chọn) của trình duyệt web mà mình sử dụng, chấp thuận tất cả mọi cookie, kiểm tra mỗi khi cookie được lưu, hoặc từ chối lưu toàn bộ cookie.

Ví dụ: (trường hợp dùng Interner Explore) Tools > Internet option > Privacy Tuy nhiên, trường hợp thành viên đã từ chối cài đặt cookie thì có thể có khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ.

C. Cài đặt/vận hành và từ chối session

Thành viên không có quyền lựa chọn về việc cài đặt session. Trường hợp của công ty cần login, session được tự động hình thành ở server mà công ty vận hành.

 

7. Chính sách mang tính kĩ thuật và quản lí về bảo hộ thông tin cá nhân

Công ty có tiêu chuẩn cao trong việc xử lí thông tin cá nhân của thành viên nhằm bảo đảm tính an toàn để thông tin cá nhân không bị thất lạc, mất cắp, bại lộ, chỉnh sửa hoặc hư hại. Chúng tôi sử dụng kĩ thuật có thể bảo đảm an toàn cao nhất cho khách hàng.

 

8. Thắc mắc

Trường hợp có câu hỏi về trạng thái bảo mật của công ty hay yêu cầu tiếp cận hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ qua thông tin bên dưới:

Tên bộ phận : Điều hành kinh doanh

Địa chỉ văn phòng : Phòng 3.56, The Prince Residence 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ email : hello@meincmc.com

Quyền tiếp cận hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của thành viên tùy theo điều luật liên quan có thể bị hạn chế. Trước khi chấp nhận cho thành viên tiếp cận hoặc chỉnh sửa, có thể yêu cầu xác nhận lai lịch thành viên.

 

9. Phương châm xử lí thông tin cá nhân khác

Phương châm xử lí thông tin cá nhân theo việc sử dụng dịch vụ bổ sung : Trong dịch vụ bổ sung mà công ty cung cấp, trường hợp dịch vụ cần gia nhập thành viên thì yêu cầu sự đồng ý riêng về phương châm xử lí thông tin cá nhân đó.

Quản lí ID và mật khẩu cá nhân
ID và mật khấu mà thành viên sử dụng về nguyên tắc được chỉ định chỉ có thành viên được sử dụng.
Trường hợp không phải do công ty cố ý hoặc bất cẩn, công ty không chịu trách nhiệm về vấn đề phát sinh do ID và mật khẩu của thành viên bị mất cắp hoặc bị người khác sử dụng.
Trong bất cứ trường hợp nào, xin đừng cho người khác biết mật khẩu, trong trạng thái đăng nhập, xin đặc biệt chú ý không để lộ thông tin cá nhân với người xung quanh.

 

10. Thay đổi chính sách

Công ty có thể thay đổi chính sách này trong mọi tình huống. Hãy kiểm tra định kì phương châm xử lí thông tin cá nhân.

Chính sách này được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.