Điều khoản dịch vụ – EmBé Sling

Điều khoản dịch vụ

1. Mục đích

Điều khoản này được soạn thảo để chỉ định quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm giữa công ty và thành viên trong việc sử dụng dịch vụ mà Ganban Co.,Ltd (từ sau gọi là "công ty") cung cấp. GANBAN là công ty thương mại điện tử có địa chỉ ở Phòng 3.56, The Prince Residence 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tất cả thành viên của  đồng ý tuân thủ điều khoản sử dụng.

 

2. Đăng tải

Điều khoản này được đăng trên thông báo của ứng dụng điện thoại và trang đầu của https://embesling.com để thành viên có thể dễ nhìn thấy.

Công ty nếu cần thì có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa điều khoản trong phạm vi không vi phạm pháp lệnh.

 

3. Hợp đồng sử dụng

Người đăng kí gia nhập khi đăng kí gia nhập phải nhập thông tin trung thực, bất lợi và trách nhiệm pháp lí dẫn đến do khai báo hông tin sai lệch sẽ do người đăng kí gia nhập chịu trách nhiệm.

Trường hợp trước đây người đăng kí tham gia bị mất tư cách thành viên, trường hợp sử dụng tên giả hoặc tên của người khác, trường hợp khác đã từng không được chấp thuận, thì có thể bị từ chối chấp thuận.

Công ty có thể bảo lưu việc chấp thuận vì lí do nghiệp vụ hoặc kĩ thuật thiết bị liên quan đến dịch vụ.

 

4. Nội dung dịch vụ

Công ty cung cấp dịch vụ buôn bán sản phẩm, tích điểm, sử dụng nội dung hợp tác, và dịch vụ khác cung cấp tới thành viên thông qua việc hợp tác với công ty khác.

Liên quan đến việc bán hàng, công ty có thể chỉ định khác đi phạm vi thành viên có thể sử dụng dịch vụ.

Để cung cấp dịch vụ được suôn sẻ, công ty có thể cung cấp thông tin tiên quan đến dịch vụ và quảng cáo thông qua thông báo (push alarm) trên ứng dụng điện thoại, email, tin nhắn; trong trường hợp không mong muốn có thể từ chối nhận thông tin bất cứ lúc nào.

Công ty có thể gửi đến thành viên quảng cáo và điều tra khảo sát v.v.

Công ty có thể thay đổi một phần hoặc toàn bộ dịch vụ tùy theo nhu cầu về vận hành, kĩ thuật; về việc này công ty không bồi thường riêng cho thành viên nếu không có quy định khác trong điều khoản.

Trong trường hợp có sự thay đổi về nội dung dịch vụ, cách sử dụng, thời gian sử dụng, trước khi thay đổi công ty đăng trên màn hình đầu của dịch vụ tương ứng nội dung dịch vụ sẽ thay đổi, ngày cung cấp v.v.

Công ty có thể tạm ngừng cung cấp dịch vụ vì lí do nghiệp vụ kĩ thuật như kiểm tra - bảo dưỡng thiết bị dịch vụ, thay và hỏng, thông tin gián đoạn v.v. Trong trường hợp này theo nguyên tắc là phải thông báo trước, nhưng nếu là trường hợp bất đắc dĩ, có thể thông báo sau.

Việc tạm ngừng dịch vụ thông báo bằng cách gửi email hoặc thông báo trong dịch vụ, đăng trên website của dịch vụ.

Trường hợp thành viên bị tổn thất về vật chất do dịch vụ bị gián đoạn, công ty có thể bồi thường bằng điểm trong dịch vụ trong phạm vi tổn thất mà thành viên chứng minh. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng như thiên tai, động đất thì không bồi thường.

 

5. Tài khoản thành viên

Trường hợp thành viên phát hiện ID hoặc mật khẩu của mình bị đánh cắp hoặc có bên thứ 3 sử dụng, phải báo với công ty ngay và làm theo hướng dẫn của công ty.

Công ty không chịu trách nhiệm về bất lợi phát sinh do không thông báo với công ty hoặc không làm theo hướng dẫn.

 

6. Thu thập và liên động ID quảng cáo và số IMEI

Theo 'Chính sách sử dụng ID quảng cáo Android' được áp dụng từ Google play phiên bản 4.0, công ty sử dụng ID quảng cáo, và liên động số IMEI của thành viên với ID quảng cáo để phòng tránh việc sử dụng gian lận và để cung cấp điểm.

 

7.Nghĩa vụ của công ty

Công ty không vi phạm điều khoản này hay pháp lệnh liên quan, cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ một cách lâu dài và ổn định.

Trong trường hợp ý kiến hay khiếu nại của thành viên về việc sử dụng dịch vụ được nhận định là chính đáng, công ty phải xử lí điều này. Kết quả xử lí được thông báo tới thành viên thông qua bảng thông báo hoặc email.

 

8. Nghĩa vụ của thành viên

Liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, thành viên không được có hành vi sau :

1) Đăng kí nội dung sai lệch khi đăng kí sử dụng mọi dịch vụ và khi thay đổi

2) Gây hại như tự ý thay đổi, xóa các loại thông tin được đăng trong dịch vụ

3) Phân giải, thay đổi, mô phỏng dịch vụ thông qua hành vi gia công toàn bộ

4) Xâm hại quyền lợi bao gồm quyền tài sản trí thức của bên thứ 3 ngoài công ty

5) Thu thập thông tin cá nhân hoặc gây tổn thương danh dự thành viên khác

6) Truyền bá nội dung quảng cáo mà không được công ty cho phép hoặc đưa ra nội dung khiếm nhã, thông tin có tính bạo lực

7) Không chấp hành các nghĩa vụ khác của điều khoản

8) Hành vi bất hợp pháp, không chính đáng khác

 

9. Quy thuộc tác quyền và hạn chế sử dụng

Thành viên khi không được công ty đồng ý từ trước, không được tận dụng thông tin nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ với mục đích lợi nhuận bằng những cách thức khác như phục chế, truyền tin, xuất bản, phân phối, truyền hình hoặc cho bên thứ 3 sử dụng.

 

10. Giải quyết tranh chấp về dịch vụ

Khi có tranh chấp giữa công ty và khách mua hàng thì sẽ giải quyết theo quy định của GANBAN.