Chính sách đổi trả – EmBé Sling

Chính sách đổi trả

Chính sách trả hàng

- Khi có lỗi giao hàng, mặt hàng khách nhận có cỡ, màu khác với sản phẩm đã đặt, hoặc sản phẩm bị vỡ hoặc hỏng thì có thể trả hàng
- Khách có thể khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hàng, trong trạng thái hộp chưa bị mở.
- Trên sản phẩm bị trả không được có dấu vết qua sử dụng, sửa chữa v.v
- Sản phẩm bị lỗi xin quý khách gửi trả MEIN CMC. Phí giao hàng là miễn phí.
- Sau khi sản phẩm được trả lại, chúng tôi sẽ hoàn tiền cho quý khách, (xin nhập tài khoản sẽ nhận lại tiền ở My Page > Quản lí tài khoản)
- Nếu sản phẩm được trả không thỏa mãn điều kiện chuyển nhượng của embesling.com thì chúng tôi gửi lại sản phẩm cho quý khách (trường hợp này có phát sinh phí giao hàng)

 

Chính sách đổi hàng

- Khi có lỗi giao hàng, mặt hàng khách nhận có cỡ, màu khách với sản phẩm đã đặt, hoặc sản phẩm bị vỡ hoặc hỏng thì có thể đổi hàng
- Khách có thể khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hàng, trong trạng thái hộp chưa bị mở.
- Trên sản phẩm bị trả không được có dấu vết qua sử dụng, sửa chữa v.v
- Sản phẩm bị lỗi xin quý khách gửi trả MEIN CMC. Lỗi giao hàng, phí giao sản phẩm có cỡ, màu khác với sản phẩm đã đặt, phí giao sản phẩm hỏng hoặc vỡ là miễn phí

 

Chính sách hoàn tiền

- Khi có lỗi giao hàng, mặt hàng khách nhận có cỡ, màu khách với sản phẩm đã đặt, hoặc sản phẩm bị vỡ hoặc hỏng thì có thể hoàn tiền
- Khách có thể khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hàng, trong trạng thái hộp chưa bị mở.
- Trên sản phẩm bị trả không được có dấu vết qua sử dụng, sửa chữa v.v
- Sau khi sản phẩm được trả lại, chúng tôi sẽ hoàn tiền cho quý khách, (xin nhập tài khoản sẽ nhận lại tiền ở My Page > Quản lí tài khoản)
- Nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ trả ngay: có thể nhận lại tiền trong 5-15 ngày làm việc
- Nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng nước ngoài: có thể nhận lại tiền trong tối đa 60 ngày

 

Chính sách hoàn tiền khi khách đổi ý

- Khách có thể đăng kí trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hàng, trong trạng thái hộp chưa bị mở.
- Khi hoàn tiền, chúng tôi trừ phí hoàn tiền là 50,000VND rồi trả phần tiền còn lại cho khách.
- Sau khi sản phẩm được trả lại, chúng tôi sẽ hoàn tiền cho quý khách, (xin nhập tài khoản sẽ nhận lại tiền ở My Page > Quản lí tài khoản)
- Nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ trả ngay: có thể nhận lại tiền trong 5-15 ngày làm việc
- Nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng nước ngoài: phát sinh phí hoàn tiền là 50,000VND, có thể nhận lại tiền trong tối đa 60 ngày